Digitální panely

Výzvy a úspěchy digitalizace na Slovensku z pohledu společnosti WEBY GROUP

Výzvy a úspěchy digitalizace na Slovensku z pohledu společnosti WEBY GROUP

Autor
DigiDay
Datum
6.9.2023

Výzvy a úspěchy digitalizace na Slovensku z pohledu společnosti WEBY GROUP

Společnost WEBY GROUP, s.r.o. je renomovanou společností s dlouholetou praxí v oblasti internetových technologií na Slovensku. Během 22 let působení na trhu má vybudované portfolio více než 4500 klientů. Spolupracuje s různorodým spektrem firem a organizací, včetně malých a středních podniků.

Jejich specializovaná Divize WEBYportál se samostatně více než 21 let zabývá komplexním řešením služeb spojených s realizací webových stránek pro samosprávy, instituce a organizace ve státní správě. Toto komplexní řešení „pod jednou střechou“ v sobě zahrnuje kromě webů také nástroje moderní a efektivní SMART komunikace s občany prostřednictvím e-mailů, SMS zpráv a prostřednictvím mobilní aplikace.

„Naším záměrem a výzvou je v co největší míře přispět ke zrychlení a hlavně zjednodušení plnění obsahu webových stránek jejich administrátorům, to vše v souladu s požadavky platné legislativy. Inovací systému jsme pro klienty připravili automatické zveřejňování úředních dokumentů z jejich webů na Centrální úřední elektronickou desku slovenského portálu veřejné správy (odkaz se otevírá do nového okna), jakož i zveřejnění smluv z webů přímo na slovenský centrální registr smluv (odkaz se otevírá do nového okna).

V dnešní době je důležité, aby stránky samospráv a institucí byly nejen vizuálně atraktivní, ale aby byly realizovány a obsahově naplněny v souladu s platnými legislativními předpisy a standardy. Neoddělitelnou součástí služeb Divize WEBYportál (odkaz se otevírá do nového okna) je proto i vzdělávání klientů (administrátorů) webových sídel, což na celém Slovensku děláme jako jediná organizace.

Odborná školení pomohou administrátorům porozumět, jak správně plnit obsah webu ve smyslu požadavků legislativy, mezi které dnes patří třeba i dostupnost obsahu webu osobám s nejrůznějšími druhy handicapů.

Pro zmíněné administrátory pořádáme více než 8 let každoroční setkání, kde jim představíme souhrnně všechny inovace, softwarové novinky i legislativní změny. S postupem času se tato pravidelná setkání přetransformovala do odborné konference nazvané Standardy a elektronická komunikace samospráv a institucí, která se poprvé konala 22. – 23. června 2023 ve Vysokých Tatrách v hotelu Permon (Podbanské). Našim partnerem a hostem na konferenci byla i společnost DigiDay Slovakia s.r.o.

V posledních dvou letech jsme portfolio našich služeb pro samosprávy rozšířili o službu KIOSK – jako Elektronická úřední deska, která je na slovenském trhu žádaná. (KIOSKEM se rozumí ekvivalent elektronické úřední desky, jak ji známe z České republiky. Dodavatelem KIOSKU je v tomto případě DigiDay Slovakia s.r.o. a samotným zařízením je elektronická úřední deska českého výrobce DigiDay Czech s.r.o.). KIOSK přináší občanům samospráv na Slovensku komfortnější přístup k povinně zveřejňovaným informacím, aktuálním událostem, turistickým mapám, jízdním řádům a podobně.

„Těší nás, že jsme při realizaci kiosku našli vzájemné partnerství a technické propojení se společností DigiDay Slovakia s.r.o. Nejdůležitější ale pro nás je, že ohlasy samospráv, u kterých je již kiosek realizován, jsou velmi kladné. Spokojenost registrujeme jak s realizací a instalací, tak se samotným produktem a jeho funkčností. KIOSKEM jsme opět naplnili náš záměr přispět ke zrychlení a hlavně ke zjednodušení zveřejňování informací směrem k občanům. Společné řešení s DigiDay Czech jsme odprezentovali již na několika odborných konferencích,“ říká Miriam Surová.

V současném digitálním věku se komunikace a interakce mezi veřejnými institucemi a občany stávají nedílnou součástí úspěšné samosprávy. Webové stránky, nástroje SMART komunikace a elektronické úřední desky KIOSEK se staly důležitým nástrojem pro zlepšení tohoto procesu. Obcím a městům umožňují efektivně propagovat své služby, projekty a události. Těší nás, že naše komplexní řešení využívá v rámci České republiky 45 měst a přes 750 obcí a institucí.

Zdroj: Miriam Surová, obchodní ředitelka Divize WEBYportál

Kontaktovat DigiDay